Combo dây nịt và mặt dây chuyền con rồng CB14
298.000 VNĐ
Lượt xem: 2235

Bộ

hoặc

Combo dây nịt và mặt dây chuyền con rồng CB14 là sàn phẩm của gift shop winwinshop88.com

Chi tiết sản phẩm

 

Combo dây nịt và mặt dây chuyền con rồng CB14

 

 

 

* BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM:


+ 1 DÂY CHUYỀN (DÂY ĐEN, MẶT VÀNG)

+ 1 MẶT DÂY CHUYỀN (ĐEN)

+ TẶNG KÈM 1 DÂY BI.

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

*********************

DÂY NỊT

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

****************************

MẶT DÂY CHUYỀN

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

Combo-day-nit-va-mat-day-chuyen-con-rong-CB14

 

************************** 

DÂY BI

 

Tang-kem-1-day-bi

 

Tang-kem-1-day-bi

 

Tang-kem-1-day-bi

 

Tang-kem-1-day-bi

 

Tang-kem-1-day-bi

 

Tang-kem-1-day-bi